Zoek

+31(0) 183 508 150

Kern Registratie Objecten (KRO) nu geïntegreerd in voertuigviewer SafetyCT

KRO-4

In het kader van doorontwikkeling van onze applicaties en bovenal om een nog betere effectieve en efficiënte incidentbestrijding mogelijk te maken, hebben wij de KRO geïntegreerd in onze voertuigviewer SafetyMaps. Dit project is gerealiseerd op verzoek van en in samenwerking met Brandweer Haaglanden en Brandweer Gelderland-Zuid.

Grote voordeel van deze integratie is dat basale informatie van bijna alle objecten nu ontsloten kan worden en er gebruik kan worden gemaakt van betrouwbare informatie met minder beheerlast.

In basis gaat het om gegevens die beschikbaar zijn voor alle (kadastrale) objecten van Nederland, zoals een bouwjaar, maximale hoogte, oppervlakte en monumentstatus. Deze informatie uitgebreid met informatie uit de KRO, waarin bijvoorbeeld een meer gedetailleerde objecttypering te vinden is.

De KRO data worden automatisch getoond, zodra een incident(adres) wordt gekoppeld aan een voertuignummer en/of wordt gekozen uit de incidentenlijst (Incidentmonitor functie voor bijvoorbeeld officieren). Wanneer er daarnaast DBK planvorming beschikbaar is voor een object, wordt deze samengevoegd met de KRO data en wordt dubbele informatie weggelaten. De informatie wordt direct getoond voor het gekoppelde adres en meer informatie is met één klik op te halen van alle adressen binnen het pand.

Informatie van omliggende panden is door middel van een eenvoudige kleurcodering herkenbaar gemaakt of het gaat om risico objecten of niet. Om risicovolle panden in de regio direct op de kaart te tonen is per regio een eigen classificatie in te voeren. Dit kan bijvoorbeeld een brandrisicoprofiel zijn op pandniveau. Daardoor is het voor de operationeel functionaris direct inzichtelijk wel risicopanden er in de nabijheid van het incident liggen. Informatie van omliggende panden kan eenvoudig worden opgehaald door een klik op de kaart. Het aangeklikte object wordt gearceerd op de kaart.

Voor veiligheidsregio Haaglanden bijvoorbeeld betekent het per direct dat zij nu over deze informatie kunnen beschikken van bijna een half miljoen objecten in de regio. In hetzelfde scherm als waar ze gewend zijn deze informatie op te halen, binnen dezelfde applicatie en met 1 druk op de knop.

Wilt u meer weten over deze functionaliteit neem dan contact met ons op via info@safetyct.com.

Voorbeeld adresinformatie, uitgebreid met informatie over alle verblijfsobjecten in het pand:

KRO-1-1024x742

Voorbeeld risicoclassificatie op pand niveau:

KRO-2-1024x740