Zoek

+31(0) 183 508 150

SafetyCT introduceert automatisch statussen

autostatus

In 2019 zijn SafetyCT en Veiligheidsregio Gelderland-Zuid een project gestart voor automatisch statussen voor brandweervoertuigen. Statussen voor brandweervoertuigen houdt in dat een aantal tijdmomenten tijdens een inzet worden geregistreerd. Deze momenten zijn: vertrokken vanaf de kazerne, aankomst op incidentlocatie, vertrek op de incidentlocatie en terugkomst op de kazerne. Deze statussen worden door de bevelvoerder in een brandweervoertuig handmatig doorgegeven/ingevoerd via een statusbox of mobilofoon. Tijdens een inzet, in het “heetst van de strijd”, gebeurt het wel eens dat er niet, te vroeg of te laat wordt gestatust.

In de veiligheidsregio is er behoefte aan accurate en gelijkwaardige statusinformatie, omdat aan de hand van deze statussen gerapporteerd wordt over de prestaties van de brandweer. Bijvoorbeeld wordt de uitruktijd (moment van alarmeren tot vetrekken uit de kazerne) gebruikt om de rapportage software voor dekkingsplannen (hoe snel is de brandweer er) te vullen. Als statusdata niet klopt wordt het onmogelijk om het theoretisch model zoals een dekkingsplan in overeenstemming te krijgen met de praktijk (prognose versus realisatie).

Bij de start van het project waren de jaren daarvoor al meerdere initiatieven geweest vanuit andere veiligheidsregio’s en bedrijven, maar hadden deze nog niet geleid tot een volledig werkend systeem. SafetyCT heeft gekeken naar deze projecten en daarvan geleerd. Wij hebben het op een andere manier aangepakt. In onze oplossing voor automatisch statussen hebben wij namelijk een verschil gemaakt tussen het statusmoment en het moment van versturen van de status. Door niet alleen te kijken naar de periode voor een statusmoment, maar ook te wachten tot er zekerheid is over de correctheid van deze status, bleek er een zeer hoge accuraatheid te komen in het bepalen van het juiste statusmoment.

Een voorbeeld is de status voor de aankomst bij een incident. Eerdere systemen controleerden alleen of het voertuig binnen een X aantal meters van de incidentlocatie was gearriveerd. Deze rekenregel bleek om verschillende redenen foutgevoelig of een grote mate van onnauwkeurigheid op te leveren. In onze oplossing zijn er meerdere rekenregels/voorwaarden van toepassing waaraan een “ter plaatse” status moet voldoen. Door uitvoerig testen samen met de veiligheidsregio(‘s) en het bijschaven van de rekenregels is het gelukt om een accuraat systeem op te leveren voor het bepalen van de statusmomenten en -locaties. Om een goede vergelijking te kunnen maken tussen de handmatige- en de automatisch statustijden wordt de data opgeslagen in een datawarehouse. Aan dit datawarehouse is een BI rapportage gekoppeld welke inzichten verschaft aan de veiligheidsregio’s over de prestatie van het systeem. Hierin kunnen zowel de verschillen tussen de status methodes worden geanalyseerd alsmede de afgelegde aanrijroutes.

Op dit moment draait automatisch statussen van SafetyCT in 4 veiligheidsregio’s in twee verschillende configuraties. De ene configuratie bepaalt de statusmomenten direct op het voertuig (offline op het voertuig) en de andere configuratie berekent op basis van alle GPS-posities achteraf op de server (online) de statusmomenten. Sinds 2021 is de BI rapportage in samenwerking met de veiligheidsregio’s flink uitgebreid en bevat het steeds meer analyse mogelijkheden.