Zoek

+31(0) 183 508 150

SafetyCT lanceert nieuwe (BI) rapportage: Prognose versus Realisatie Gebiedsgerichte Opkomsttijden

GGO

Brandweer Nederland is al enige tijd bezig met het ontwikkelen van een nieuwe berekenmethodiek voor dekkingsplannen. Hiervoor is door een projectgroep een uniforme landelijke systematiek ontwikkeld. Deze systematiek levert realistische opkomsttijden op, en neemt daar ook afwijkingen en eventuele aanvullende bestuurlijke maatregelen in mee. Naast de opkomsttijd waarmee de brandweer ter plaatse kan zijn, is er ook aandacht voor zaken als gelijktijdigheid en opschaling, samen ook wel ‘slagkracht’ genoemd. Een onderdeel van de systematiek gaat over de Gebiedsgerichte Opkomsttijden (GGO). Met GGO wordt, zoals de naam al aangeeft, niet meer gekeken naar opkomsttijden per object maar naar gebied.

Foto-2-156x300Al jaren levert SafetyCT het product Care om de dekkingsplannen te berekenen gebaseerd op de opkomsttijden. Informatie over de te hanteren systematiek die vanuit het project naar buiten is gekomen hebben wij de afgelopen periode steeds zo snel mogelijk als een aparte module verwerkt in onze Care software. Met de GGO module in Care sluiten we naadloos aan bij de eerste stap van GGO, namelijk de inrichting (zie afbeelding 2) en kunnen veiligheidsregio’s eenvoudig dekkingsberekeningen maken met de Care software. De module kan op basis van de nieuw gestelde eisen/normen de (gebieds-) categorieën berekenen, tekstuele en grafische rapportages maken en de (gebieds-) normen vertalen naar elke afzonderlijk pand voor de bekende dekkingsgrafieken en -kaarten.

Daarnaast is vastgesteld dat het maken van een dekkingsplan geen statische exercitie is, maar een dynamisch proces. Om inzicht te verkrijgen de accuraatheid van het theoretische model is het belangrijk om dit te vergelijken met de praktijk. Om deze vergelijking te maken heeft SafetyCT een rapportage gemaakt waarin op een statistische wijze de prognose wordt afgezet tegen de praktijk. Door deze statistische analyse uit te voeren tussen de theorie en praktijk wordt nuttige input opgehaald om het theoretische model steeds beter bij de praktijk te laten aansluiten. Hiermee wordt invulling gegeven aan het uitvoeringsgedeelte van de GGO systematiek.

In deze rapportage en analyse worden de berekende opkomsttijden per adres gecombineerd met de live data uit SafetyConnect (live eenheid en incidentgegevens). Deze rapportage wordt dagelijks bijgewerkt, waardoor de statistische analyse steeds nauwkeuriger wordt door de opbouw van data. De data wordt in overleg met de veiligheidsregio opgeslagen in een DatawareHouse (DWH) voor gebruik in deze rapportage, maar kan ook ontsloten worden voor de eigen BI software.