Zoek

+31(0) 183 508 150

SafetyCT van start

bericht-veiligheid-voor-alles-safetyct

Met ingang van 1 oktober verandert de naam Falck Consulting & Technology voorgoed in SafetyCT. Met een nieuwe naam, een nieuw logo en een nieuwe website gaan directieleden Onno Stumphius en Dennis Coppens én de 15 medewerkers met volle kracht verder als betrouwbare en veelzijdige partner voor iedere organisatie die werkt aan integrale veiligheid, brandweerzorg, het meldkamerdomein, crisisbeheersing en rampenbestrijding. Motto van het team is: ‘Veiligheid voor alles. Alles voor veiligheid’. Waar elke seconde telt, helpt SafetyCT met actuele kennis, efficiënte en effectieve software en applicaties. Maar ook met praktische trainingen. En, als het nodig is, levert SafetyCT extra mensen voor zowel operationele als coördinerende functies.