Zoeken

+31(0) 183 508 150

Concept module Gebiedsgerichte opkomsttijden beschikbaar in CARE

Care-sw-2

Sinds de goed bezochte CARE gebruikersdag op 30 oktober 2019 hebben 4 veiligheidsregio’s de nieuwe CARE module GebiedsGerichte Opkomsttijden (GGO) in gebruik. In de regio’s Flevoland, Zuid-Limburg, Groningen en Hollands Midden wordt druk getest en geëxperimenteerd met één van de eerste versies van de module GGO. Deze regio’s onderzoeken wat de impact is van het gebruik van de module op hun eigen gebied.

De GGO module maakt het voor de gebruikers op eenvoudige manier mogelijk de nieuwe berekenmethodiek/ systematiek te gebruiken. Zo kan het risiconiveau (categorie) per buurt worden bepaald inclusief een rapport(age) met daarin de mediaantijden voor de eerste drie tankautospuiten binnen een buurt. Op basis van het risiconiveau en deze mediaantijd kan een waardering (goed, voldoende, onvoldoende) worden gegeven aan een buurt. Hiervan kunnen simpele rapportages en/of kaarten worden gemaakt. De CARE GGO module bevindt zich in de conceptfase, daarom wordt de module vooral gebruikt om een eerste blik in de toekomst te werpen.

Rekening houdend met de ontwikkelingen van de landelijke projectgroep GGO en de uitkomsten van de testen door veiligheidsregio’s van de CARE GGO module, blijft SafetyCT de GGO module verder ontwikkelen. SafetyCT is er in ieder geval klaar voor!

De nieuwe GGO module is gratis beschikbaar voor uw CARE software!

Het SafetyCT-team

 

Voor meer informatie, zie het rapport ‘RemBrand Gebiedsgerichte Opkomsttijden’ en onze dienstverlening ‘Dekkingsplan en Inzetplan (CARE)’.