De meerwaarde van GEO-IT/ Gis voor meldkamers is voor iedereen glashelder. Op het gebied van openbare orde en veiligheid biedt SafetyCT een mooie range producten voor alle lagen van de organisatie. Basis is het softwarepakket CARE dat in staat stelt dekkingsplannen en inzetplannen (Kazerne Volgorde Tabellen) te maken voor het meldkamersysteem GMS.

Daarnaast leveren we specifieke applicaties voor onder andere navigatie, mobiele operationele informatie, GIS analyses en het beheer van objectinformatie. Het GEO-IT team van SafetyCT bestaat uit eigen ontwikkelaars, functioneel beheerders en consultants. Naast software leveren we ook ondersteuning bij het maken van diverse plannen, documenten en inrichtingen.

CareDekkingsplan en Inzetplan (CARE)

SafetyCT heeft ruime ervaring op het gebied van dekkingsplannen voor onder meer de brandweer. Bij de ontwikkeling van die plannen kunt u gebruik maken van onze CARE applicatie. De plannen worden door onze medewerkers óf door u in eigen beheer met de CARE-applicatie ontwikkeld. Na goedkeuring door het management worden de plannen gereedgemaakt voor gebruik in het meldkamer dispatchsysteem.

De gegevens uit CARE worden periodiek ingelezen in het Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS) van alle 112 meldkamers in Nederland (Inzetplan). Zo vindt de inzetbepaling en de dispatching in de meldkamer altijd plaats op basis van de juiste gegevens. Én is de evaluatie achteraf altijd gebaseerd op consistente en onderling goed vergelijkbare gegevens.

Uw brandweerorganisatie is continu aan verandering onderhevig. De voortdurende uitdaging is om de brandweerzorg zo goed mogelijk in lijn te brengen met landelijke richtlijnen en leidraden. De module CARE (CARtografische Exploratie) helpt u daarbij. Op basis van de huidige inrichting van de brandweerzorg in uw gebied,  het risicobeeld, het gebouwenbestand, de infrastructuur en de rijsnelheden kunt u met CARE prognoses opstellen voor verschillende kazernelocaties en organisatievormen.

Zo wordt zichtbaar in welke mate de brandweer in staat is de brandweerzorg conform de zorgnormen af te dekken.

CARE maakt uw regionaal dekkingsplan operationeel. Dankzij innovatieve softwaretechnieken is het monnikenwerk bij het opstellen van gemeentelijke en regionale dekkingsplannen niet langer nodig. Het maken van ‘vakken’ en het leggen van ‘knooppunten’ is daarmee verleden tijd. De module bespaart u ook kostbare overleg- en invoeringstijd!

CARE is ook inzetbaar op gemeentelijk niveau. Het biedt met name in de fase van voorbereiding belangrijke voordelen. Denk bijvoorbeeld aan het doorrekenen van de gevolgen voor de kwaliteit van uw gemeentelijke basisbrandweerzorg bij het verplaatsen van kazernes en voertuigen, de aanleg van nieuwe wegen, de invoering van verkeersbelemmerende maatregelen of wijzigingen in uw vrijwilligersformatie. Veel hulpdiensten maken bij dit soort vraagstukken al gebruik van CARE. De communicatie met belanghebbenden binnen en buiten de brandweerorganisatie verloopt daarmee een stuk effectiever.

DynDynamisch alarmeren (CARE-Drive)

CARE levert een statisch dekkingsplan en inzetplan. Met CARE-DRIvE (Dynamisch Repressief Inzetten van Eenheden) krijgt u de mogelijkheid om op basis van actuele eenheid status en posities het meldkamersysteem te voorzien van de snelste eenheden. CARE-DRIvE draait inmiddels al sinds 2017 in de veiligheidsregio’s.

Een extra onderdeel maakt het mogelijk uitzonderingen te maken op prioriteit, meldingsclassificaties, locatie en periodes (of een combinatie hiervan). Hierdoor kan bijvoorbeeld op basis van prioriteit 2 altijd een kazerne worden gealarmeerd, zodat de restdekking voor prioriteit 1 gehandhaafd blijft.

CARE-DRIvE is door SafetyCT in eigen huis ontwikkeld. Veiligheidsregio Twente maakte de eerste versie van de applicatie samen met SafetyCT mogelijk. Twente maakt sinds 1 januari 2017 operationeel gebruik van de applicatie voor de inzet van OVD voertuigen. Met CARE-DRIvE kan uw beheerder alle lokale CARE data, inclusief alle aanpassingen, uploaden. CARE-DRIvE maakt gebruik van de laatste webservice koppeling met GMS.

Op basis van de voertuig- en kazernecombinaties in CARE worden koppelingen gelegd met de eenheden en brandweerlocaties in GMS. Als actuele locaties beschikbaar zijn van eenheden worden deze gebruikt bij het berekenen van de snelste voertuigen. Als die actuele locaties niet beschikbaar zijn worden de kazernelocaties uit CARE gebruikt als startpositie. Een combinatie hiervan is ook mogelijk.

Wanneer er in GMS nu een eenheid wordt verplaatst naar een andere brandweerlocatie, wordt dit door CARE-DRIvE ontvangen en direct verwerkt.

Als de applicatie op bovenstaande wijze is ingericht, is het ook mogelijk GMS te activeren voor het gebruik van dynamische alarmering. In GMS stelt u dan de eenheidsoort die dynamisch gealarmeerd dient te worden in op KVT-D(rive). Op het moment dat een incident binnenkomt voor deze eenheidsoort, wordt een bericht gestuurd naar CARE-Drive met daarin een incident met een ongedekte inzetbehoefte op het KVT-soort D. Dit is voor CARE-Drive de trigger om te gaan rekenen. Binnen een enkele seconde zal CARE-DRIvE aan GMS een volgorde teruggeven, inclusief de brandweertijd in seconden. GMS zal hieruit een keuze maken óf de centralist maakt handmatig een keuze uit deze lijst. Als CARE-DRIvE door welke reden dan ook geen berekening kan maken, valt  GMS automatisch terug op de KVT-U tabel die in GMS nog steeds beschikbaar moet zijn.

CARE-DRIvE voorziet in een zeer uitgebreide logging die gebruikt kan worden door de beheerders. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk terug te vinden waarom bepaalde eenheden gealarmeerd zijn of hoeveel tijd het heeft geduurd voor CARE-DRIvE een antwoord aan GMS heeft gegeven. Bij CARE-DRIvE komt het beheer van de alarmering bij de brandweerregio zelf te liggen in plaats van bij de meldkamer. Alleen voor het updaten van de back-up U-KVT is de meldkamer nog nodig. Deze back-up is enkel nodig in de uitzonderlijke situatie dat CARE-DRIvE niet beschikbaar is.

In de volgende animatiefilm wordt CARE-DRIvE nader toegelicht:

KVT-BeheerKVT beheertool

Het beheren van Kazerne Volgorde Tabellen (KVT’s) was lange tijd ingewikkeld en tijdrovend. De KVT beheertool van SafetyCT maakt het werk een stuk eenvoudiger en sneller. Via een lijst- of kaartweergave kunt u een KVT gemaakt met CARE of uit het GMS weergeven, aanpassen én weer exporteren. Via de tool kunt u ook op gestructureerde werkwijze wijzigingen doorvoeren op uw KVT.

Als u na verloop van tijd een nieuw bronbestand aanmaakt of ontvangt, worden deze wijzigingen automatisch meegenomen. De KVT beheertool helpt ook bij het samenvoegen van regionale KVT’s voor de nieuwe gezamenlijke meldkamers. De mogelijkheid om per regio zelf een KVT te maken met de bijbehorende afspraken blijft wel bestaan.

SafetyCT is leverancier van software suite SafetyGuide. SafetyGuide is de verzamelnaam voor alle operationeel gerelateerde software en ondersteunende software die wij in eigen beheer ontwikkelen of van onze directe partners betrekken. Op deze manier bieden we alle producten aan die nodig zijn binnen een OOV voertuig. SafetyCT verzorgt tussen alle eigen producten en die van de partners koppelvlakken. We zijn daardoor ook systeemintegrator. Het is niet nodig dat u alle verschillende producten aanschaft bij één leverancier. Ons team gaat graag de uitdaging aan om te koppelen met producten van andere leveranciers.

Navigatie
Onze maatwerk navigatie oplossing geeft u maximale invloed op de te rijden routes door de eenheden. U kunt realtime beperkingen aanbrengen zoals eenrichting afsluiting, volledige afsluiting, tijdsbeperking, gewichtsbeperking en eventueel een categoriebeperking (type voertuig). Daarnaast kan uw beheerder zelf wegen tekenen en basisinformatie van het wegenmateriaal aanpassen. In plaats dat u gebruik maakt van een standaard profiel ‘Taxi’ of ‘Vrachtwagen’ is volledig maatwerk mogelijk, zodat alle wegen die navigeerbaar zijn voor uw organisatie dat ook daadwerkelijk zijn.

SafetyMaps Creator en Viewer
Onder de naam SafetyMaps bieden we twee producten die naast het beheren van objecten en locaties (evenementen/ waterongevallenkaarten) ook de nodige informatie kunnen weergeven voor de operationele eenheden.

Met SafetyMaps Creator kunt u, voor speciale objecten en locaties, kaarten aanmaken en (automatisch) delen met de operationele eenheden. Op een eenvoudige en gestandaardiseerde manier kunnen gebruikers zonder GIS/ GEO ervaring binnen tientallen minuten objecten maken en beheren. Met de SafetyMaps Viewer kunt u de informatie gemaakt in uw kantooromgeving (Creator) weergeven in operationele situaties. Naast deze object en locatie informatie wordt realtime informatie getoond over lopende incidenten en voertuiglocaties van collega’s. De Viewer kent vele modules zoals:

  • Twitterberichten rondom het lopende incident
  • Delen van foto’s tussen eenheden
  • Maken van operationele tekeningen
  • Streetview
  • Koppeling met inzetbank of andere plannen


Incident Monitor
De Incident Monitor van SafetyCT voorziet in de behoefte om buiten de basiseenheid ook de overige operationele eenheden te voorzien van informatie over incidenten en eenheden. Bijvoorbeeld officieren, persvoorlichters en andere operationele functies krijgen daarmee actueel inzicht in alle lopende incidenten én de incidenten van de laatste 24 uur. Hierdoor zijn zij al voor opschaling op de hoogte van het verloop van het incident. De Incident Monitor beschikt over dezelfde mogelijkheden als de SafetyMaps Viewer, dus ook de Twitter functionaliteit.

Consultancy-iconConsultancy / Opleiding en training

SafetyCT verzorgt voor alle producten opleidingen en trainingen, bijvoorbeeld voor het bedienen van een applicatie of voor het analyseren van de uitkomsten.

Bij ieder product dat wij leveren hoort een training. Ook kunt u altijd rekenen op onze deskundige servicedesk.