Zoek

+31(0) 183 508 150

De Restdekkingsmonitor komt in alarm

2022-11-Echt-alarm-zeer-grote-brand-en-ander-incident

Bij de regio Limburg Noord is de Restdekkingsmonitor nu enige tijd operationeel in gebruik. En het doet precies waar het voor gemaakt is. Het monitoren van de restdekking. Bij het bereiken van een vooraf ingestelde waarde gaat de monitor in alarm. De betreffende contactpersonen van de regio worden hierdoor gealarmeerd. Dit kan via een SMS en/of e-mail. In de toekomst wellicht ook via paging. Zodra ze inloggen op de monitor zien ze de situatie die op dat moment voor het alarm heeft gezorgd.

Bij de bovenstaande afbeeldingen was dat bij een zeer grote brand, waarbij diverse TS’en zijn uitgerukt. Daarnaast stonden nog een tweetal TS’en buiten dienst. En in diezelfde periode was er nog een ander incident, waar een TS naar toe moest. Door al deze mutaties in de dekking kwam de Restdekkingsmonitor onder de vooraf ingestelde waarde en kwam in alarm.

Tevens was te zien welke impact deze mutaties hadden op de dekking van de regio. De, in dit geval, zwarte vlekken in de regio duiden op een minder gedekt gebied. Bij een langdurige inzet van de eenheden kan dan gedacht worden aan het herbezetten van één of meer kazernes om de dekking weer te optimaliseren.

Ook benieuwd wat de Restdekkingsmonitor voor uw regio kan betekenen?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@safetyct.com.