SafetyCT is sinds het ontstaan van GMS en C2000 actief binnen de 112-meldkamers. Momenteel begeleiden onze mensen de samenvoegingen van diverse meldkamers, ondersteunen op het gebied van functioneel GMS beheer en zijn betrokken bij landelijke standaarden en strategische projecten. Daarnaast levert SafetyCT centralisten en verzorgt opleidingen voor centralisten en functioneel beheerders.

De synergie tussen ons meldkamer-team en onze GIS oplossingen is groot.
De expertise en informatie uit beide disciplines integreren we steeds verder teneinde hulpverleners in de warme fase optimaal te voorzien van de juiste en relevante informatie.

Meldkamerbeheer

Onze GMS beheerders hebben een hoog kennisniveau van het beheer van GMS. Ze zijn daarnaast ook bekend met andere meldkamersystemen. Wij kunnen u naast gegevensbeheer ondersteunen bij complexere beheervraagstukken en –projecten zoals:

 • Polygonen
 • Beheer locatiebestanden
 • Implementatie van nieuwe GMS versies
 • Acceptatietesten
 • Koppelvlakken

Detachering Meldkamerpersoneel

De continuïteit van de meldkamer dient te allen tijde geborgd te zijn. In de praktijk kan het voorkomen dat medewerkers door wat voor reden ook tijdelijk of langdurig niet beschikbaar zijn. Ook is het mogelijk dat u tijdelijk extra of specialistische capaciteit nodig heeft. In dat geval kunt u rekenen op SafetyCT.

Wij beschikken over een pool van specialisten die u graag ondersteunen op het gebied van:

 • Functioneel beheer
 • Technische vraagstukken
 • Gegevensbeheer
 • (Informatie)management
 • Projectmanagement
 • Brandweercentralisten en andere interim functies

SamenvoegenSamenvoegingen van Meldkamers

SafetyCT biedt vanuit haar meldkamerteam ondersteuning bij het samenvoegen van meldkamers. Vanaf het begin tot het einde van het project. Specifieke thema’s waarop wij u kunnen ondersteunen:

 • Verschillenanalyse
 • Planvorming
 • Projectmanagement
 • Inrichtingsvraagstukken
 • Migratie
 • Opleidingen
 • Verhuizing
 • Testmanagement

Wij hebben de afgelopen periode de migraties begeleid van de meldkamers Limburg, Oost Brabant, Rotterdam, Noord Nederland, Noord Holland en Arnhem-Nijmegen. Momenteel ondersteunen wij met bovenstaande diensten de meldkamers Midden Nederland, Oost Nederland en Zeeland West Brabant.

TrainingenOpleiding/ Training

Voor de ontwikkeling van uw centralisten en beheerders is continue bijscholing noodzakelijk. SafetyCT beschikt over ervaren docenten die de meldkamers van binnenuit kennen en de marktontwikkelingen en landelijke kaders op de voet volgen. Sinds het begin van het gebruik van GMS en C2000 hebben wij honderden centralisten en beheerders van alle disciplines opgeleid door heel Nederland.

Deze ervaring zetten we graag om in maatwerk opleidingen die inspelen op uw specifieke trainingswensen. In alle opleidingen geven we veel aandacht aan praktische werkwijzen en tips en trucs die we hebben opgedaan in het land.

Management-gegevensManagementgegevens

SafetyCT ziet een groeiende wens vanuit meldkamers om de prestaties van de meldkamer inzichtelijk te krijgen. Managementgegevens worden gebruikt voor de interne sturing van de processen en de externe verantwoording aan de ketenpartners. SafetyCT heeft in de afgelopen jaren diverse opdrachtgevers ondersteund bij de invoering van managementinformatie oplossingen in zowel Hyperion (Brio) als Cognos.

Daarnaast bieden wij ook kennis en tooling voor geografische presentatie. Door onze uitgebreide kennis van uw werkproces te combineren met onze technische database kennis, kunnen we u ondersteunen bij de volgende onderwerpen:

 • Informatieanalyse
 • Bron ontsluiting
 • Architectuur van uw datawarehouse
 • Rapportage

SoftwareMeldkamer software

SafetyCT is leverancier van een aantal software pakketten die gebruikmaken van meldkamergegevens maar tegelijk ook informatie terug leveren aan de meldkamer. Om de meldkamergegevens te ontvangen en te versturen heeft SafetyCT een eigen broker (berichtenserver) SafetyConnect ontwikkeld. SafetyConnect wordt bijvoorbeeld op dit moment gebruikt voor het leveren van incident- en eenheidsgegevens aan de eenheden zelf voor de navigatie en het kunnen meelezen van alle incident relevante gegevens uit de meldkamer. Daarnaast is SafetyConnect de basis voor het dynamisch kunnen alarmeren van eenheden via CARE-DRIvE.

Andere toepassingen voor SafetyConnect zijn:

 • Ontvangen van eenheidlocaties uit meerdere bronnen
 • Verzenden van eenheidlocaties naar het meldkamer GIS
 • Versturen van incident- en eenheidgegevens naar beschikbaarheidsapplicaties
 • Het leveren van incidentgegevens aan het landelijke LCMS systeem
 • Verzenden van incidentgegevens aan Mobiele Operationele Informatie systemen naast de eigen systemen van SafetyCT
 • Verzenden van incidentgegevens aan navigatiesystemen naast de eigen systemen van SafetyCT
 • Ophalen en verzenden van meldkamergegevens voor het tonen van Meldings- en Alarmerings-Regelingen (MAR)
 • Verzenden van eenheidgegevens aan restdekking applicatie(s)

SafetyConnect is op dit moment aangesloten op alle meldkamers van Nederland. Lees hier meer over (meldkamer) software van SafetyCT.