Zoek

+31(0) 183 508 150

VEILIGHEID VOOR ALLES

Als je dagelijks bezig bent op het gebied van veiligheid voor meldkamers, hulpdiensten, veiligheidsregio’s, crisisteams en bedrijven, dan is het eigenlijk heel logisch dat het ’veiligheid-denken-en-doen’ je in het DNA gaat zitten. Preventief en pro-actief te werk gaan, risico’s zoveel mogelijk uitsluiten. Aandacht geven tot in de kleinste details. Alles met één gezamenlijk doel voor ogen: een veilige samenleving.

ALLES VOOR VEILIGHEID

Voor (en met) onze opdrachtgevers bedenken, ontwikkelen, verfijnen en integreren we oplossingen. Waar elke seconde telt, helpen we met actuele kennis, efficiënte en effectieve software en applicaties. Maar ook met praktische trainingen. En, als het nodig is, leveren wij extra mensen voor zowel operationele als coördinerende functies.

Benieuwd naar hoe wij met onze oplossingen en diensten bijdragen aan de veiligheid?

We kennen de wereld van veiligheid. Meldkamers, brandweer, ambulance, politie, veiligheidsregio’s, crisisdiensten… Onze medewerkers komen uit deze wereld. Velen zijn er nog steeds actief, bijvoorbeeld als brandweer vrijwilliger. In deze wereld is behoefte aan oplossingen die technisch kloppen, maar die bovenal in de ‘warme fase’ eenvoudig gebruikt kunnen worden en alleen zo echt bijdragen aan de veiligheid.

Kennis van Geo IT. De ontwikkelaars van SafetyCT hebben samen een gigantisch arsenaal aan ervaring met het ontwikkelen, integreren en testen van GEO software voor meldkamers, brandweer en andere hulpdiensten. Wij staan voor softwareoplossingen die helpen plannen en organiseren en die informatie 24/7 en realtime delen met de meldkamer(software).

Kennis van de 112-meldkamers. Onze meldkamer consultants en specialisten hebben gemiddeld meer dan 20 jaar ervaring in het 112 meldkamer domein. Of het nu om samenvoegingsprojecten gaat, landelijke standaarden, technische uitdagingen, centralisten, functioneel beheer of het opleiden/bijscholen van medewerkers, deze kennis is bij SafetyCT volop aanwezig.

SAFETYCT. Gedreven door Veiligheid. Onze oplossingen en diensten staan altijd in het teken van het bijdragen aan organisaties die staan voor de veiligheid van onze samenleving. Veiligheid is geen ‘9 tot 5’ aangelegenheid. Voor ons is het niet meer dan vanzelfsprekend dat we ook op onverwachte momenten buiten de gebruikelijke kantooruren klaar staan.

ANDEREN OVER SAFETYCT

Onze partners

Om u optimaal van dienst te zijn werkt SafetyCT met een aantal partners samen met een bewezen trackrecord in het veiligheidsdomein. Dit zijn hardware-, hosting- en software-partners. Hierdoor is SafetyCT optimaal in staat om op uw specifieke wensen in te spelen en desgewenst te borgen dat u alles via 1 aanspreekpunt kunt organiseren. Wij stellen ze hier graag aan u voor. Klik op de logo’s voor meer informatie over onze partners.