SafetyCT levert en ondersteunt een groot aantal softwareoplossingen voor meldkamers, veiligheidsregio’s, hulpdiensten én industrie. Het gaat onder meer om systemen voor navigatie, dekkings- en inzetplannen, digitale bereikbaarheidskaarten, materieel spreidingsplan, voertuigviewers, Geo magazijnen/ warehouses, vakbekwaamheidsmanagement, planning, materieel en dispatching.

SafetyCT levert niet alleen de software, maar ook de bijpassende service en de integratie met uw bestaande omgeving. Er is veel aandacht voor de synergie en informatie-uitwisseling tussen meldkamer en operatie, zodat hulpverleners in de warme fase altijd kunnen rekenen op juiste en relevante informatie.

GEO_ITGEO-IT (GIS) software

SafetyCT is met haar GEO-IT producten al meer dan 20 jaar actief in de wereld van openbare orde en veiligheid. Basis is het softwarepakket CARE dat in staat stelt dekkingsplannen en inzetplannen (Kazerne Volgorde Tabellen) te maken voor het meldkamersysteem GMS. Daarnaast leveren we specifieke applicaties voor navigatie, mobiele operationele informatie, GIS analyses, het beheer van objectinformatie, etc.

Het GEO-IT team van SafetyCT bestaat uit eigen ontwikkelaars, functioneel beheerders en consultants. Naast software leveren we ook ondersteuning bij het maken van diverse plannen, documenten en inrichtingen.

Meer weten over GIS en GEO producten.

Device-MonitoringDevicemonitoring

Met de devicemonitoring applicatie van SafetyCT zijn ‘achteraf’ meldingen over niet-werkende systemen eindelijk verleden tijd.  De applicatie is door SafetyCT zelf ontwikkeld om problemen juist vooraf op te lossen, in goed overleg tussen onze Servicedesk en onze klanten.

De operationele beschikbaarheid van eenheden is hierdoor uiteraard vergroot. Devicemonitoring controleert op de mobiele computers van de eenheden of software nog draait, (meldkamer) koppelingen nog functioneren en of data nog actueel zijn.

Safety-ConnectMeldkamerkoppeling (SafetyConnect)

Om meldkamergegevens te ontvangen en te versturen heeft SafetyCT een eigen berichtenserver SafetyConnect ontwikkeld. SafetyConnect wordt bijvoorbeeld ingezet voor het leveren van gegevens aan de eenheden. Gegevens die nodig zijn voor bijvoorbeeld de navigatie en om vanuit de meldkamer actueel op de hoogte te blijven van alle informatie over een incident.

Andere toepassingen voor SafetyConnect zijn:

  • Ontvangen van eenheidlocaties uit meerdere bronnen
  • Verzenden van eenheidlocaties naar het meldkamer GIS
  • Versturen van incident- en eenheidsgegevens naar beschikbaarheidsapplicaties
  • Het leveren van gegevens over een incident aan het landelijke LCMS systeem
  • Verzenden van incidentgegevens aan Mobiele Operationele Informatie systemen naast de eigen systemen van SafetyCT
  • Verzenden van incidentgegevens aan navigatie systemen naast de eigen systemen van SafetyCT
  • Ophalen en verzenden van meldkamergegevens voor het tonen van Meldings- en Alarmeringsregelingen (MAR)
  • Verzenden van eenheidsgegevens aan restdekking applicatie(s)

SafetyConnect is op dit moment aangesloten op alle meldkamers van Nederland.

Safety-PortalVakbekwaamheid Management Systeem (Safety Portal)

De veiligheidsregio’s staan ook de komende jaren voor grote uitdagingen, zoals schaalvergroting, veranderende wetgeving en een meer risicogerichte benadering. In het licht van die ontwikkelingen én de noodzaak van continue werken aan de vakbekwaamheid is een goed Vakbekwaamheid Management Systeem van groot belang.

Tegelijk is er van de kant van bestuurders behoefte aan transparantie over de organisatie en de dienstverlening. Toekomstbestendige dienstverleningsovereenkomsten vragen om evenwichtige begrotingen. Vanuit het bestuur wordt steeds meer de vraag gesteld wat de kerntaken zijn en hoe taken efficiënter kunnen worden ingericht. Dit vraagt om sturing op uw bedrijfsproces zowel op regionaal als op gemeentelijk niveau. Het inzichtelijk maken van uw kritische succesfactoren voor zowel de Brandweer als de Ambulancedienst is van cruciaal belang. Zo kunt u tijdig (bij)sturen en blijft uw organisatie transparant voor het bestuur. De Safety Portal suite van SafetyCT is juist op deze transparantie gericht.

Met de suite is het mogelijk op basis van vastgelegde gegevens en feiten vooruit te kijken en proactief te sturen op uitgaven, opkomsttijden en bedrijfsprocessen. Zo krijgt u meer grip op de dagelijkse processen en op de inzet van alle middelen.

Safety Portal brengt structuur in uw bedrijfsprocessen, integreert informatiestromen en geeft u inzicht. Waar liggen mogelijkheden om de dienstverlening te verbeteren? Waar zijn mogelijke besparingen te behalen zonder aan kwaliteit in te leveren? Haal ik de afgesproken opkomsttijden? Op welke wijze kan ik sturen op afspraken die gemaakt zijn in dienstverleningsovereenkomsten?

Safety Portal wordt gebruikt door diverse veiligheidsregio’s, de Vlaamse zone Mid-West maar ook door brandweerdiensten van grote industriële bedrijven zoals Akzo, BP en Sitech. Wereldwijd maken ruim 70 Falck bedrijfsbrandweerorganisaties gebruik van deze in ons kantoor in Gorinchem ontwikkelde applicatie.

ChecksPlanning en Roosters (Checks)

De applicatie Checks helpt u om medewerkers al dan niet geheel geautomatiseerd in te delen op basis van functies, competenties, contractuele verplichtingen en andere variabelen. Daarnaast biedt SafetyCT een webportaal waarmee de medewerker

zelfstandig zonder tussenkomst van de planner, binnen de regels van indeling en de arbeidstijdenwet diensten kan ruilen, verlof kan aanvragen, etcetera. Diverse veiligheidsregio’s en Vlaamse zones maken gebruik van Checks.

AgilityMaterieel en Facility Management (Agility)

Agility is een webapplicatie ter ondersteuning van het beheer van gebouwen en het beheer dan wel de organisatie van de helpdeskfunctie rondom materieel, gebouwen of bijvoorbeeld een stad (gemeente). De applicatie biedt zeer veel flexibiliteit en voorziet in de registratie en afhandeling van werkorders, engineer planning, contractbeheer, magazijnbeheer, barcode scanning en natuurlijk de benodigde rapportages en notificaties.

Met deze applicatie kunt u al het materieel en de facility management gerelateerde zaken (deels automatisch) beheren op basis van werkprocessen en geautoriseerd kostenbeheer. De applicatie is geschikt voor zowel kleine als grote organisaties.

MAR-toolMeldings- en Alarmeringsregeling (MAR tool)

Weet u wat er wordt gealarmeerd bij een gebouwbrand in uw binnenstad? Of denkt u dat te weten omdat gevraagd is het zo in te richten? Onze MAR tool maakt het mogelijk om zonder tussenkomst van de meldkamer te achterhalen wat precies wordt gealarmeerd in elke te bedenken situatie.

Door één klik op de kaart of een simpele filtering in lijstvorm krijgt u scherp in beeld welke inzetvoorstellen wanneer gelden en welke eenheidssoorten in welke aantallen worden gealarmeerd.